3 bài toán nâng cao lớp 10 - Bùi Bào AnhGiải:

Bài 1:

Nếu a=0 ta có y=-2x-1 hàm này nghịch biến trên toàn khoản nên sẽ nghịch biến trên (-1;2). Nên thỏa yêu cầu bài toán.

Nếu a0, Ta có xI=-b/2a=1/a

ü nếu a>0 thì hàm bậc 2 có dạng  U: nên phía bên trái sẽ nghịch biến, do đó để hàm nghich biến trên (-1;2) thì  21/a =>a1/2

ü nếu a<0 thì hàm bậc 2 có dạng : nên phí bên phải sẽ nghịch biến, do đó để hàm nghịch biến trên (-1,2) thì 1/a-1 =>-1a

vậy: a S = {0}U[-1,1/2]

bài 2: ta có: y=x2-2|x|-3

ta có hình:

Nếu nhớ không làm thì bài này thầy cho mấy đứa lớp 10 vẽ rồi, nên thầy vẽ sơ thôi, Bảo Anh nhớ làm chi tiết lại nhé.

Bài 3:

a.     =x2-2x-1

óx+1+=x2-x

óx+1++=x2-x+

ó(+)2=(x-)2

=>|+|=|x-|

Với:

=>x+1--2=0

=>

=>x+1=4

=>x=3

Với:

=>=-x

=>x+1=x2 , với x0

=>x2-x-1=0

=>

Vậy ta có 2 nghiệm: x=3 và x=.

b.      

Do hệ khộng có nghiệm x=0 nên ta có:

Lấy phương trình trên cộng phương trình dưới ta được:

y3+3y=

(lưu ý phần còn lại lớn hơn ko nên ko thể bằngo  được)

=>y=

=>y.x=1 

Phương trình 1 ta có:

X3(2+3y)=1

=>2x3+3x3y=1

=>2x3+3x2=1

=>2x3+3x2-1=0

=>x1=1/2 và x2=-1

=>y1=2 và y2=-1

 

Khuya lắm rồi, Thầy ngủ đây mấy bài còn lại mai giải tiếp nhé.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu