Bài toán về phân bónthầy ơi thầy giải thích kĩ giùm e câu này với nhé mí thầy dạy e luôn mẹo làm mấy bài dành phân bón này giúp e với ạ ^^
Bài tập: Tỉ lệ khối lượng các nguyên tố dinh dưỡng cần bón cho đất trồng thông thường là mN:mP:mK = 10:8:6. Tỉ lệ khối lượng các phân bón (NH4)2SO4:Ca(H2PO4)2:KCl được dùng để đảm bảo tỉ lệ trên là: 
A.47:30:11,5 
B.11,5:30:47 
C.30:47:11,5 
D.Tất cả đều sai.
Chuyển về số mol cho dể tính.
mN:mP:mK=10:8:6
=>nN:nP:nK=5/7:8/31:6/39
M(NH4)2SO4=132
MCa(H2PO4)2=234
MKCl=74,5
=>m(NH4)2SO4:m Ca(H2PO4)2:mKCl
=47:30:11,5
Vậy đáp án A. Thầy thấy cách này khá nhanh, nhưng mấy bài toán này bấm máy mệt lắm.
Nếu khi ra tỉ lệ như trên rồi mà không có đáp án thì ta có tỉ lệ như sau: 47x:30x:11,5x

Tăng giá trị x đến khi có đáp án.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu