Hướng dẫn giải bà tập căn thức lớp 10 của bạn Lê Thị Như Quỳnh – Tây Thạnh
Hướng dẫn giải bà tập căn thức lớp 10 của bạn Lê Thị Như Quỳnh – Tây Thạnh
Giải phương trình:
a.    
      b.


Giải:
a.    
=>
Đặt t=|2x-| , t0
=>

Thay vào phương trình ta được: t2+t-2=0
=>t=1 (nhận) ; t=-2 (loại)
=>|2x-|=1
=>
=>

b.
<=>6x2-4-2x-3x=0
<=>2(3x2-2)-2x-3x=0
Đặt u=x, v=

Lưu ý u0 (vì x ở dưới mẫu) và v0
=>u.v2=x.()=3x2-2

Thay vào ta được:
2.u.v2-2u-3u.v=0
=>u.(2v2-3v-2)=0
=>2v2-3v-2=0 (vì u khác 0)
=>v=2 ; v= (loại vì v>0)
Với v=2 =>
=>
=>


Bài tập oxi Hóa khử của Nguyệt Trúc
Zn+H2SO4 --> ZnSO4+H2S +H2o

Chất khử Zn, chất oxi hoa S.
Zn  --> Zn2++2e
S6+ +8e -->S2-
cân bằng thì nhân  Zn cho 4
4Zn+5H2SO4 --> 4ZnSO4+H2S +4H2o


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu