Hướng dẫn giải bài tập Vật Lý phần lò xo của bạn Nguyệt TrúcMột lò xo có khối lượng không đáng kể, có chiều dài tự nhiên là 40 cm. Một đầu được treo vào một điểm cố định, đầu còn lại tre một vật m=100g thì lò xo giản ra 2cm. Tính chiều dài của lò khi treo vật có khối lượng 25g.

Giải:

Vì vật chỉ chịu tác dụng của 2 lực P và Fđh nên khi cân bằng ta có:
P=Fdh
=>mg=kΔl
Khi treo vật nặng 100g: 100.g=k.2
Khi treo thêm vật nặng 25g (tổng 125g)  :125.g=kΔl'
Lấy biểu thức dưới chia cho biểu thức trên:
<
=> Δl'=2,5 cm
Vậy chiều dài của lò xo khi treo thêm vật 25g là: l=lo+ Δl'=4+2,5=42,5 cm

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu