Đáp Án Hóa Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Môn Hóa - Level 1 - Bài 1Bài thi đã text trên iPhone (hệ điều hành iOS); OPPO, Xiaomi (hệ điều hành Androi), và Laptop Acer (hệ điều hành window 10), tất cả đề hoạt động tốt. Đáp Án

Kết quả của bạn

Số câu bạn trả lời đúng:

Những câu bạn sai:

 Tỉ lệ phần trăm mà bạn đạt

Script provided by tranganhnam88@yahoo.com
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu