ĐỀ THI THỬ LẦN I NĂM HỌC 2012-2013 - MÔN TOÁNTRƯỜNG THPT CHUYÊN BẠC LIÊU ĐỀ THI THỬ LẦN I NĂM HỌC 2012-2013

 

 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẠC LIÊU

TỔ TOÁN TIN HỌC

ĐỀ THI THỬ LẦN I NĂM HỌC 2012-2013

 

I) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7điểm)

Câu 1 (2đ) Cho hàm số và họ đường thẳng (dm):

1)Khảo sát và vẽ đồ thị (H)

2)Viết phương trình tiếp tuyến với (H) biết tiếp tuyến song song với M1M2 .Trong đó M1,M2 tương ứng là hai

Giao điểm khác A (điểm cố định của họ (dm) ) của hai đường thẳng tương ứng vuông góc với nhau

Và cắt (H)

Câu 2 (1đ) Giải phương trình 2sin3x(2cos2x-1)=1

Câu 3 (2điểm)

1)Giải hệ hương trình sau

2)Cho Tính

Câu 4 (1điểm) Cho a,b,c≥0 và a+b+c=1 Chứnh minh

Câu 5 (1 điểm)Trong mặt phẳng (P) cho tam giác ABC vuông ở A ; BC=2a;góc ACB là 600.Dựng hai đoạn

BB’=a; CC’=2a;Cùng vuông góc (P) về cùng một phía (P) ,gọi I trung điểm CC’ .Tính thể tích tứ diện BB’AC’ và khoảng cách giữa IA và B’C’

II) PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)

A)Theo chương trình chuẩn:

Câu 6.a (1 điểm) Cho hình vuông ABCD,lấy M,N trên cạnh BC và CD sao cho BM+ND=MN. cho Phương trình AN là 2x-y-3=0 tìm tọa đô A

Câu 7.a (1 điểm) Cho S(3;1;-2);A(5;3;-1);B(2;3;-4);C(1;2;0) gọi D là điểm đối xứng với C qua đường thẳng AB .M là điểm bất kỳ trên mặt cầu có tâm D bán kính R= (M không thuộc mặt phẳng (ABC) ).Xét tam giác có độ dài các cạnh bằng độ dài các đoạn thẳng MA,MB và MC .hỏi tam giác ấy có đặc điểm gì .

Câu 8.a (1 điểm):Tìm hệ số x12 trong khai triển P(x)=(1+x+x2+x3)6 =a0+a1x+…+a18x18

B)Theo chương trình nâng cao:

Câu 6.b ( 1điểm)Cho hình chữ nhật ABCD có AB=2BC ,M trung điểm BC và N trên đoạn DC sao cho

.Biết phương trình DC:x+2y-4=0 và A(-1;5);M(3;1) Tìm toạ độ N

Câu 7.b (1điểm)Cho A(3;1;1);B(7;3;9);C(2;2;2) và mặt phẳng (P) :x+y-z+3=0 .Tìm M trên (P) sao Cho

là nhỏ nhất

Câu 8.b (1 điểm).Tính tổng S=

------------------HẾT----------------

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu