ĐỀ THI VĂN HAY TÍNH GIỎI MÔN TOÁN KHỐI 10ĐỀ THI VĂN HAY TÍNH GIỎI MÔN TOÁN KHỐI 10

 

 

Bài 1: Cho phương trình (m – 1)x2 – 2(m – 3)x + m – 4 = 0

       a/ Tìm m sao cho phương trình có hai nghiêm x1; x2 thỏa hệ thức 4(x1 + x2) = 7x1.x2

       b/ Viết phương trình bậc hai có hai nghiệm là y1 =  và y2 =

       c/ Tìm hệ thức độc lập đối với m giữa các nghiệm x1; x2

Bài 2: Giải phương trình:

       a/ (x + 3)4 + (x + 5)4 = 16

       b/

Bài 3: Chứng minh "a, b, ta có: (a4+ b4)(a6 + b6) £ 2(a10 + b10)

Bài 4: Vẽ đồ thị hàm số y =

Bài 5: Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O. Ba đường phân giác trong của các góc A, B, C kéo dài lần lượt cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại A1, B1, C1. Đường tròn nội tiếp tâm I tiếp xúc với 3 cạnh BC, AC, AB tại A2; B2, C2.

         1/ Chứng minh rằng:

         2/ H là trực tâm tam giác A2B2C2. Chứng minh rằng: O, I, H thẳng hàng.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu