Đề Hóa hay của Tây Thạnh - ôn lại M trung bình và tỉ khối d
Hòa tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch HNO3 thì thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm (NO và N2O) có tỉ khối dA/H2=16,75. Tính m.

Giải:

Al+ HNO3 -->Al(NO3)3+NO+N2O+H2O

Gọi x là số mol NO, y là số mol N2O ta có:

=>

=>

=>

=>x=0,3 mol, y=0,1mol

Tới đây ta có 2 cách giải:

Cách 1 dựa vào phương trình:

3|N+5 +3e-->N+2

1|2N+5 +8e -->2N+1

Tổng e nhận là: 17

Al --> Al+3+3e

17Al+ 66HNO3 -->17Al(NO3)3+9NO+3N2O+H2O

17/30…………………………………….0,3…0,1

Vậy m=n.M=27.17/30=15,3 g.

Cách hai là dùng phương pháp thăng bằng e, tổng e cho bằng e nhận:

Tổng mol e nhận là: 1,7 nên ta có:

Al         --> Al+3+3e

17/30……………1,7

Ta có m=27.17/30=15,3.

T làm nhiều cách vì sẽ có em không giải được theo cách thăng bằng e hay còn gọi là bão toàn e. Chúc mấy em học tốt.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu