Đề Kiểm tra vật Lý 10 HKI Trường THPT Củ ChiTrường THPT Củ Chi                                                                                       Đề kiểm tra học kỳ I

               Tổ: Vật lý                                                                                              Môn: VẬT LÝ – Khối 10

                                                                                                                                     Năm học 2017-2018

                                                                                                                              Thời gian làm bài: 45 phút

 

Câu 1. Phát biểu và công thức định luật III Niu-tơn (1 đ)

Câu 2.Định nghĩa lực hướng tâm? Viết công thức tính lực hướng tâm? (1đ)

Câu 3. Vì sao nói vận tốc có tính tương đối? (1đ)

Câu 4. Phát biểu và viết công thức định luật Húc? (1đ)

Câu 5. Một lò xo khi treo vật m=400g sẽ dãn ra một đoạn = 4cm. Tìm độ cứng lò xo? Lấy g=10 m/s2.(1đ)

Câu 6. Từ một đỉnh tháp cao 30m, ném một vật nhỏ theo phương ngang với vận tốc ban đầu vo=20 m/s. Tính thời gian từ lúc ném đến khi vật chạm đất và khoảng cách từ điểm chạm đất đến chân tháp? Lấy g= 10 m/s2 (1đ)

Câu 7.Trái Đất và Mặt Trăng hút nhau một lực 2.1020 N, Cho khối lượng Trái Đất là M=6.1024Kg, khoảng cách giữa hai tâm của chúng là 3,8.108 m, G=6,67.10-11. Tìm khối lượng Mặt Trăng? (1đ)

Câu 8. Một vật có khối lượng m = 6 kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của lực nằm ngang

            F = 30 N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là µt = 0,4. Lấy g = 10 m/s2.

a)      Tính gia tốc của vật ? (1đ)

b)      Tính quãng đường vật đi được sau 2 giây ? Quãng đường vật đi trong giây thứ 3 ? (1đ)

Câu 9. Một vật có khối lượng m đang nằm yên tại chân mặt phẳng nghiêng dài  và hợp với mặt phẳng ngang một góc , thì được truyền một vận tốc đầu  song song với mặt phẳng nghiêng, hướng lên. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là , . Tính vận tốc đầu  để vật vừa trượt đến đỉnh mặt phẳng nghiêng.(1đ)

----------------HẾT----------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu