Đề kiểm tra Vật Lý 10 HKI TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017 - 2018
            TP HỒ CHÍ MINH                                                 MÔN: VẬT LÝ  – LỚP 10
TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH                                  Thời gian làm bài: 45 phút
                 ---------------                                                      (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC
 
 


                                                                                                                 
Câu 1 (1.5 điểm):
a.      Chuyển động tròn đều là gì? Lấy ví dụ?
b.      Tại sao trong chuyển động tròn đều lại có gia tốc?

Câu 2 (1.5 điểm):
a.      Phát biểu và viết hệ thức của định luật III Newton?
b.      Thả một quả bóng rơi xuống đất. Sau khi chạm đất, quả bóng bật lên. Hãy giải thích tại sao quả bóng bật lên?

Câu 3 (1.5 điểm):
            Phát biểu và viết biểu thức của định luật Húc?

Câu 4 (1.5 điểm):
Một vật rơi tự do trong 8 s thì chạm đất. Lấy g = 10 m/s2. Tính:
a.        Độ cao nơi thả vật và vận tốc của vật khi vừa chạm đất.
b.       Thời gian vật rơi trong giây cuối cùng.

Câu 5 (1.5 điểm):
Một lò xo có độ dài tự nhiên bằng 18 cm, khi chịu tác dụng của ngoại lực thì độ biến dạng của lò xo bằng 2cm.
a.             Tính độ dài của lò xo, biết lò xo bị kéo dãn.
b.            Độ cứng của lò xo là 200 N/m. Tính lực đàn hồi của lò xo lúc này.

Câu 6 (2.5 điểm):
                   Một vật có khối lượng 50 kg được đặt trên mặt sàn nằm ngang. Dưới tác dụng của một lực kéo F  theo phương ngang, vật bắt đầu trượt thẳng nhanh dần đều (v0 = 0) trên sàn nhà, sau 20 giây nó đạt vận tốc 10 m/s. Biết hệ số ma sát giữa vật với mặt sàn là µ = 0,15. lấy g = 10 m/s2
a. Tính gia tốc của vật và độ lớn lực kéo.
b. Sau thời gian t = 20 s (kể từ lúc kéo) người ta ngừng tác dụng của lực kéo  vật chuyển động thẳng chậm dần đều. Tính quãng đường vật đi được từ khi ngừng kéo cho đến khi dừng lại.

__________ HẾT __________

Họ và tên thí sinh: .......................................................................... Lớp: 10A....... SBD: 107.................

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu