Đề kiểm tra HKI môn Vật Lý lớp 10 trường ALBERT EINSTEINSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG TH, THCS, THPT
ALBERT EINSTEIN
---------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học 2017 – 2018
Môn: Vật lí 10
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)Điền vào chỗ trống các từ còn thiếu từ câu 1 đến câu 5
Câu 1. (1 điểm) Chuyển động rơi tự do là chuyển động (1)                                    theo phương thẳng đứng và có chiều (2)                                                                                   .
Câu 2. (1 điểm) Chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo (3)                         và có tốc độ (4)                                                                                                                                         là như nhau.
Câu 3. (1 điểm) Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỷ lệ thuận với (5)                                                 của chúng và tỷ lệ nghịch với (6)                                                                    giữa chúng.
Câu 4. (1 điểm) Lực ma sát là lực xuất hiện khi (7)                                                            và có tác dụng (8)                                                                                                  chuyển động trượt của vật
Câu 5. (1 điểm) Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc (9)                                        thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, vật đang chuyển động sẽ tiếp tục (10)                                       
Câu 6. (1 điểm) Trên đường thẳng AB, xe máy khởi hành từ A đến B với v = 60 km/h. Lập phương trình chuyển động của xe máy.
Câu 7. (1 điểm) Một đoàn tàu đang chuyển động với v0 = 15 m/s thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều, sau 10 giây đạt v1 = 5 m/s. Tính gia tốc của xe
Câu 8. (1 điểm) Một xe ô tô có khối lượng m = 100 kg bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 5 m/s2. Bỏ qua ma sát. Tính lực kéo của động cơ xe?
Câu 9. (1 điểm) Một vật có khối lượng m = 2 kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang nhờ tác dụng một lực kéo theo phương nằm ngang là 4 N. Lấy g = 10m/s2. Tìm hệ số ma sát trượt giữa vật với mặt phẳng nằm ngang?
Câu 10. (1 điểm) Một lò xo dãn ra đoạn 0.03 m khi treo vật có m = 0.06 kg, g = 10 m/s2. Tính độ cứng của lò xo.
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
------------ HẾT ----------
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu