Hướng dẫn giải câu cuối đề kiểm tra Hóa Học trường Tây Thạnh năm 2017-2018
câu 8) cho m(g) Al tan hoàn toàn trong dd HNO3 thu được muối nitrat, nước và thoát ra 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO, N2O, N2 có tỉ lệ 1:2:2. tính giá trị của m.

giải:
Al0+HN+5O3 -->Al+3(NO3)3 +N+2O+N+12O+N02 +H2O
1|N+5 +3e-->N+2
2|2N+5 +8e-->2N+1
2|2N+5 +10e-->2N0
Al0 -->Al+3+3e
Vậy tổng e nhận là: 1.3+2.8+2.10=39
Do đó:13 Al0 -->13Al+3+39e
Đưa hệ số lên phương trình cân bằng:
13Al+48HNO3 -->13Al(NO3)3 +NO+2N2O+2N2 +24H2O
0,65………………………………………0,05..0,1..0,1
Số mol hỗn hợp khí: n=v/22,4=5,6/22,4=0,25
Theo tỉ lệ 1:2:2 thì ta có: 0,05:0,1:0,1
Vậy : m=n.M=0,65.27=17,55 g.
ở trên T giải theo phương pháp cơ bản dựa vào phương trình, nếu em nào hiểu thăng bằng e thì giải theo cách dưới:
Số mol hỗn hợp khí: n=v/22,4=5,6/22,4=0,25
nNO:nN2O:nN2 = 1:2:2
=> nNO:nN2O:nN2=0,05:0,1:0,1
N+5 +3e     -->  N+2
………0,15……0,05
2N+5 +8e-->N+12
……….0,8…..0,1
2N+5 +10e-->N02
……….1……..0,1
Vậy tổng mol e nhận là :0,15+0,8+1=1,95
Al0 -->Al+3+3e
0,65………..1,95
=>m=n.M=0,65.27=17,55g.

Đề này theo phương diện cá nhân T đánh giá thì khá hay nhưng chỉ được 9/10 vì đề chưa trọn vẹn. Nếu ta xét ở HKI thì đề này chưa có chổ sai, nhưng khi qua HKII thì Al+ HNO3 có thể cho ra muối NH4NO3. Do đó, đề chưa hoàn thiện lắm. Nếu ta sửa lại một tí thì sẽ hay hơn:

câu 8) cho m(g) Al tan hoàn toàn trong dd HNO3 thu được một muối nitrat, nước và thoát ra 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO, N2O, N2 có tỉ lệ 1:2:2. tính giá trị của m.
Chúc các bạn học tốt, nếu có câu hỏi nào muốn hỏi thì có thể vào trang này: Bài tập Trường Tây Thạnh để viết câu hỏi ra sẽ có nhóm hổ trợ các bạn.

         
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu