Hướng dẫn giải đề ôn Kiểm Tra HKI 10 Tây Thạnh số 1Giải không đặt u,v yêu cầu khả năng khai triển và đặt nhân tử chung tốt một tí.

(vì x0)

=>

=>x-=1

=>x2-x-1=0


các bạn có thể theo giỏi các bài ôn trường Tây Thạnh cập nhật ở đây: Vào xem
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu