Hướng dẫn giải một số bài toán khó trong đề cương trường THPT Bình Hưng HòaGiải một số bài Toán khó trong đề cương trường THPT Bình Hưng Hòa

 

Bài 1: giải phương trình:

(x+1)=x2+1

Điều kiện x+10

Đặt u=

V=x+1

=>u2+2v=x2-2x+3+2x+2=x2+5

Ta có:

(x+1)=x2+1

<=>(x+1)=x2+5-4

<=>v.u=u2+2v-4

<=> u2-u.v+2v-4=0

<=>u2-u.v+ +2v-4=0

<=>)-()=0

<=>

<=>(u-2)(u-v+2)=0

=>

Với u-2=0

=>=2

=>x2-2x-1=0

=>x=1

Với u-v+2=0

=>-x+2=0

=>=x-2

=>x2-2x+3=x2-4x+4 (x-20)

=>2x=1

=>x= (loại)

Vậy phương trình có 2 nghiệm: x=1

Bài 2: cho 2 số x,y thỏa mãn x+2y=1. Cm: x2+y2

Ta có: x+2y=1 =>x=1-2y

Vậy: x2+y2=(1-2y)2+y2

                   =1-4y+4y2+y2

                    =5y2-4y+1

                   =

                   =()2+

                  

Vây: x2+y2

Bài 3: cho x,y >0. Chứng minh bất đẳng thức:

(1+xy)()4

Cách 1: áp dụng cosi:

1+xy≥2

Nhân vế theo vế 2 bất đẳng thức trên ta có:

(1+xy)()=4

Cách 2 không áp dụng cosi:

(1+xy)()4

<=>+y+x-4≥0

<=>

<=>()2 +()20 (luôn đúng)

Vậy: (1+xy)()4

Bài 3: giải phương trình:

<=>

Đặt t= , t≥0

=>t2=4+

Thay vào ta được:

=>t3-3t-2=0

=>(t+1)(t2-t-2)=0 (ta dự đoán nghiệm sau đó chi đa thức)

=> t2-t-2=0 (vì t+1>0)

=>t=-1 (loại) hoặc t=2 (nhận)

Thay vào chổ t2 ta được:

4=4+

=>=0

=>

=>

Bài 4: giải phương trình:

X(x-1)+12=36

<=>x2-x+12- 36=0

<=>x2-2x+1-1+x+12- 36=0

<=>(x-1)2-(1-x-12+ 36)=0

<=>(x-1)2-(-6)2=0

<=>(x-1+-6)(x-1-+6)=0

<=>(x-7+)(x+5-)=0

<=>

Phương trình vô nghiệm.

Phương trình  có 1 nghiệm  x=-3

Bài 5:giải phương trình:  x=x2-4

Đặt u= ;v=x

Ta có:

u2-v2=x2+5-x2=5

vậy ta có hệ:

=>

Lấy vế cộng vế ta được:

9u2-9v2+5uv=5u2

=>4u2-9v2+5uv=0

=>4u2-4v2+5uv-5v2=0

=>4(u2-v2)+5v(u-v)=0

=>(u-v)[4(u+v)+5v]=0

=>(u-v)(4u+9v)=0

=>

Với u-v=0

=>u=v

=>=x

=>x2+5=x2 (vô nghiệm)

Với 4u+9v=0

=>4+9x=0

=>4=-9x

=>16(x2+5)=81x2  (x0)

=>65x2=80

=>

=>x=  (vì x0 nên loại nghiệm dương)

Bài 6: tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số:

 với x>

Dấu bằng xảy ra khi x=, do đề yêu cầu xét x> nên cách này không dùng được.

Ta xét

Với x1,x2𝛜(;+) và x1<x2

Ta có:

f(x2)-f(x1)=

=

=

=

=(x2-x1)()

Vì x1<x2 nên x2-x1 >0

Và x1,x2𝛜(;+) nên: 8x1-2>10; 8x2-2>10

=>

Vậy:

Do đó: f(x2)-f(x1)>0

=>hàm số đồng biến trên (;+)

Vậy f(x)min=f()=6+=6,1.

ở đây x (có dấu bằng mới tìm được f min)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu