Đề kiểm tra Vật Lý 10 TRƯỜNG THCS-THPT BÁC ÁISỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPHCM                                      ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

    TRƯỜNG THCS-THPT BÁC ÁI                                                        MÔN: VẬT LÝ – LỚP: 10

                                                                                 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 

 

Câu 1: (2đ): Tổng hợp lực là gì ? Phát biểu quy tắc hình bình hành.

Câu 2. (2đ): Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do.

Câu 3. (1đ): Tại sao khi mở cửa cổng loại có bản lề thì người ta thường làm tay kéo ở những điểm cách xa bản lề ?Giải thích.

Câu 4: (2đ): Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với phương trình chuyển động x = 25 + 2t + t2 (với x tính bằng mét và t tính bằng giây).

   a. Hãy cho biết vận tốc đầu, gia tốc và toạ độ ban đầu của vật.

   b. Hãy viết phương trình đường đi và phương trình vận tốc của vật.

   c. Lúc t = 5s, vật có tọa độ và vận tốc là bao nhiêu ?

Câu 5: (3đ): Một vật có khối lượng m = 8kg chịu tác dụng của lực F = 24N theo phương ngang, chuyển động thẳng nhanh dần đều trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc đầu v0 = 0. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là , cho g = 10m/s2.

   a. Tính gia tốc của vật.

   b. Khi vật đạt vận tốc v1 = 72km/h thì lực  ngừng tác dụng.

       Tính quãng đường tổng cộng mà vật đi được kể từ lúc v0 = 0

-----------------------------------------------------HẾT---------------------------------------------------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu