Hướng dẫn giải bài tập Hóa 11 của bạn "Duyên Mỹ"Tiếp theo là hướng dẫn giải bài tập hóa của bạn: Duyên Mỹ

bày cho em bài này với:Hỗn hợp X gồm C và H2 ở cùng điều kiện khối lượng của 5,6 lít khí X bằng khối lượng của 8,4 lít khí nitơ.Xác định CTPT của hợp chất X.

giải:

ở cùng điều kiện có nghĩa là cùng nhiệt độ và áp suất, nên ta có thể dùng công thức PV=nrT

ta có:

ü PVX=nx.rT

ü PVN2=nN2rT

Lấy phương trình trên chia có phương trình dưới ta được:

Lại có X và khí Nitơ có cùng khối lượng nên:

mX=mN2.

=>nX.MX=nN2.MN2.

MX=42

Vậy X là C3H6.

Lưu ý: ở đây T giải theo kiểu tự luận nên nó dài, nếu em làm bài tập trác nghiệm thì em có thể xem như nó ở ĐKTC để tính cho nhanh.(Vì cùng điều kiện nên ta có quyền lấy điề kiện chuẩn).

 
1 comment:

  1. cho hỗn hợp Fe và FeS tác dụng HCl dư thu được 5,6 l hỗn hợp khí ở đktc. Cho hỗn hợp khí qua PbNO3 dư thu được 11,95 g kết tủa màu đen.a]viết pt phản ứng. b) hốn hợp khí trên là những khí nào?tính phần trăm mỗi khí trong hỗn hỗn hợp

    ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu