Hướng dẫn giải bài tập Hóa Học của bạn "Minh"Dạo này ôn thi HKII nên ít thời gian lên đây ^^. Chúc các em có một mùa thi thành công nhé.

Và cũng như thường lệ, đầu tiên là hướng dẫn giải bài Hóa Học của bạn: minh

Hòa tan 16 gam hỗn hợp Mg, Fe trong dd h2so4 đặc, nóng, dư thu được 11,2 lít so2 (đktc) và dd A
a) viết phương trình phản ứng xảy ra
b) Tính % (m) mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. Tính khối lượng muối khan thu được trong dd A

Giải:

a.      

Mg+H2SO4 ---> MgSO4 +SÒ2+2H2O

x………………………x.………..x

2Fe + 6H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 +3SO2 +6H2O

y…………………………y/2…………..3y/2

b.    Số mol SO2 là: n=v/22,4=11,2/22,4=0,5 mol

Ta có hệ phương trình:

Giải hệ ta được: x=0,2 mol, y=0,2 mol

Khối lượng Mg là: m=n.M=0,2.24=4,8

=>%mMg=4,8.100/16=30%

=>%mFe=100%-30%=70%

Khối lượng muối MgSO4 là: m=n.M=0,2.120=24 g.

Khối lượng muối Fe2(SO4)3 là: m=n.M=0,1.400=40 g.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu