Hướng dẫn giải bài tập hóa học của bạn "Duyên Mỹ"Đầu tiên là hướng dẫn giải bài tập hóa học của bạn: Duyên Mỹ

thầy ơi cho em hỏi 1 bài này: nung m gam hỗn hợp X gồm kali clorat và kali pemanganat ở nhiệt độ cao, có xúc tác.Sau khi các chất trong X bị phân hủy hết, thu được hỗn hợp Y gồm 3 chất rắn và 6,4 gam oxi.Lấy 1 phần Y đem phân tích được tỉ lệ số mol KCl: số mol K2MnO4=2:1.Viết phương trình hóa học của các phẩn ứng đã xảy ra và tính m.

giải:

KClO3 –to-->KCl +3/2O2.

x………………..x…..3x/2

2KMnO4 –to-->K2MnO4 +MnO2+O2.

y……………………y/2………….y/2….y/2

số mol oxi thu được: n=m/M=6,4/32=0,2 mol.

Do nKCl:nK2MnO4=2:1

=> x=y =>x-y=0

Vậy ta có hệ phương trình:

ü 3x/2+y/2=0,2

ü X-y=0

=>x=0,1 mol, y=0,1 mol.

m=mKClO3+mKMnO4=0,1.122,5+0,1.158=28,05 g.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu