ĐỀ THI “ VĂN HAY – TÍNH GIỎI” LỚP : 11ĐỀ THI " VĂN HAY – TÍNH GIỎI"

LỚP : 11

 

Đất nước phát triển theo chiều hướng ngày càng hiện đại. Giáo dục Việt Nam cũng đang trên đà đổi mới. Nhiều phương pháp dạy học mới ra đời, nhiều phương tiện công nghệ thông tin hiện đại được áp dụng vào quá trình dạy và học. Theo em, điều này đòi hỏi người học phải thay đổi cách học như thế nào cho phù hợp?

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu