ĐỀ THI “ VĂN HAY – TÍNH GIỎI”ĐỀ THI " VĂN HAY – TÍNH GIỎI"

LỚP : 10

 

Hàng năm cứ đến mùa mưa bão là hàng vạn đồng bào miền Trung phải oằn lưng gánh chịu thảm họa lũ lụt. Nếu em là thủ tướng chính phủ em sẽ đưa ra giải pháp toàn diện nào để khắc phục tình trạng trên?
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu