ĐỀ THI “ VĂN HAY – TÍNH GIỎI” LỚP : 12ĐỀ THI " VĂN HAY – TÍNH GIỎI"

LỚP : 12

 

Hưởng ứng phong trào hướng về Trường Sa, hiện nay các phương tiện thông tin đại chúng kêu gọi nhân dân:  "góp đá, xây dựng Trường Sa thành pháo đài bất khả xâm phạm" góp phần bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền đất nước. Trước lời kêu gọi ấy, em có suy nghĩ gì về trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên hiện nay.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu