Bài 2 : Các Phương Pháp Tính Định Thức Cấp n
 ĐẠI  SỐ TUYẾN  TÍNH 

       Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 

     Phiên bản đã chỉnh sửa 

    PGS. TS Mỵ Vinh Quang 
Đại Học Sư Phạm Hồ Chí Minh

      Ngày 28 tháng 10 năm 2004 

   Bài  2  : Các Phương  Pháp Tính  Định Thức  Cấp n

   Định thức được định nghĩa khá phức tạp, do đó khi tính các định thức cấp cao (cấp lớn
hơn 3) người ta hầu như không sử dụng định nghĩa định thức mà sử dụng các tính chất của
định thức và thường dùng các phương pháp sau.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu