GIẢI TÍCH (CƠ BẢN) - Phép Tính Vi Phân Hàm Nhiều BiếnGIẢI TÍCH (CƠ BẢN) 
 Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 
 Phiên bản đã chỉnh sửa
 PGS TS. Lê Hoàn Hóa
Đại Học Sư Phạm Hồ Chí minh
 Ngày 10 tháng 12 năm 2004 
Phép Tính Vi Phân Hàm Nhiều Biến

GIẢI TÍCH CƠ BẢN

(ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC) 

PGS. TS Lê Hoàn Hóa 

Đại Học Sư Phạm Hồ Chí Minh

Bài 1: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ VÀ HÀM SỐ 

Bài 2: HÀM SỐ THỰC THEO MỘT BIẾN SỐ THỰC

Bài 3: LÝ THUYẾT CHUỖI

Bài 4: Phép Tính Vi Phân Hàm Nhiều Biến   

Bài 5: Phép Tính Vi Phân Của Hàm Nhiều Biến (tt)

Bài 6: KHÔNG GIAN MÊTRIC

Bài 7: KHÔNG GIAN MÊTRIC (tt)
1 comment:

  1. thầy ơi. thấy có các dạng bài tập về số nguyên tố không thầy. nếu thầy có thầy gửi cho em với.cảm ơn thầy nhiêu.phanmanh268@gmail.com

    ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu