Bài 4: Hạng Của Ma Trận
   ĐẠI  SỐ TUYẾN  TÍNH 

       Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 

           Phiên bản đã chỉnh sửa 

          PGS TS Mỵ Vinh Quang 

         Đại Học Sư Phạm Hồ Chí minh

          Ngày 15 tháng 11 năm 2004 

         Bài 4:  Hạng Của  Ma  Trận 

Cùng với định thức, ma trận (đặc biệt là hạng của ma trận) là các công cụ cơ bản để giải quyết
các bài toán về hệ phương trình tuyến tính nói riêng và đại số tuyến tính nói chung. Bài viết
này sẽ giới thiệu định nghĩa, các tính chất cơ bản của hạng ma trận, và hai phương pháp cơ
bản để tính hạng của ma trận.
2 comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu