ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
PGS. TS Mỵ Vinh Quang 
Trường Đại Học Sư Phạm Hồ Chí Minh

    Ngày 11 tháng 10 năm 2004 

  Mở  Đầu 

    Trong các kỳ thi tuyển sinh sau đại học, Đại số tuyến tính là môn cơ bản, là môn thi bắt
buộc đối với mọi thí sinh thi vào sau đại học ngành toán - cụ thể là các chuyên ngành : PPGD,
Đại số, Giải tích, Hình học.
    Các bài viết này nhằm cung cấp cho các bạn đọc một cách có hệ thống và chọn lọc các kiến
thức và kỹ năng cơ bản nhất của môn học Đại số tuyến tính với mục đích giúp những người
dự thi các kỳ tuyển sinh sau đại học ngành toán có được sự chuẩn bị chủ động, tích cực nhất.
    Vì  là  các  bài  ôn  tập  với  số  tiết  hạn  chế  nên  các  kiến  thức  trình  bày  sẽ  được  chọn  lọc  và
bám sát theo đề cương ôn tập vào sau đại học. Tuy nhiên, để dễ dàng hơn cho bạn đọc thứ tự
các vấn đề có thể thay đổi. Cũng chính bởi các lý do trên các bài viết này không thể thay thế
một giáo trình Đại số tuyến tính hoàn chỉnh. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo thêm một
số sách viết về Đại số tuyến tính, chẳng hạn :

   1.  Nguyễn Viết Đông - Lê Thị Thiên Hương ...
      Toán cao cấp Tập 2 - Nxb Giáo dục 1998

   2.  Jean - Marie Monier.
      Đại số 1 - Nxb Giáo dục 2000

   3.  Ngô Thúc Lanh
      Đại số tuyến tính - Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp 1970

   4. Bùi Tường Trí.
      Đại số tuyến tính.

   5.  Mỵ Vinh Quang
      Bài tập đại số tuyến tính.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu