đề thi hsg vật lý 9..........?
Một đoàn tàu chạy thẳng đều với vận tốc 72km/h. Nó vừa chạy vừa kéo 1 hồi còi. Hồi còi kéo dài trong 5 giây. Hỏi một người đứng trên đường ray phía xa trước con tàu sẽ nghe tiếng còi kéo dài trong thời gian bao lâu? Biết vận tốc của âm thanh truyền trong không khí là u = 340m/s. Kết quả như thế nào đối với người nghe tiếng còi đứng trên đường ray phía sau đoàn tàu
Giải:
Vận tốc tàu: 72 km/hà20m/s
Quảng đường tàu đi được trong 5 giây: 20.5=100 m
Khi người đứng trước đoàn tàu thì thời gian sẽ ngắn lại do âm thanh truyền nhanh tới người đó hơn so với đoàn tàu đứng yên:
Thời gian nhanh hơn:
t=s/v=100/(20+340)=5/18 s
thời gian người đó nghe được:
t=5-5/18=85/18 s.
Khi người đứng sau đoàn tàu thì thời gian sẽ dài hơn do âm thanh truyền chậm tới người đó hơn so với đoàn tàu đứng yên:
Thời gian chậm hơn:
t=s/v=100/360=5/18 s.
Thời gian người đó nghe được:
t=5+5/18=95/18 s.No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu