hoa 9câu 1: chỉ dung dd HCl và Ba(NO3)2 để phân biệt các hh dd sau: (K2CO3+Na2SO4), (KHCO3+Na2SO4), (KHCO3+Na2CO3), (Na2SO4+K2SO4)
trước tiên ta lấy HCl cho vào 4 mẫu thử, mẫu nào không có khí thoát ra là (Na2SO4+K2SO4)
sau đó cho  Ba(NO3)2 vào 3 mẫu còn lại ta thấy xuất hiện 3 kết tủa, sau đó cho tiếp lượng dư HCl vào 3 mẩu kết tủa đó, mẩu nào kết tủa tan hết là (KHCO3+Na2CO3),
cuối cùng thì thật khó các bạn để ý thật kỉ, rót 2 mẩu còn lại vào 2 lọ [(K2CO3+Na2SO4), (KHCO3+Na2SO4)]. Sau đó đem cân 2 lọ trên. Sau đó ta dung cùng một lượng HCl vào 2 lọ, sau khi xảy ra phản ứng hóa toàn thi ta dem cân 2 2 lọ. lọ nào có khối lượng ít hơn thì nó là (KHCO3+Na2SO4).
Và lọ còn lại là (K2CO3+Na2SO4)

câu 2: dung 1 kim loại để nhận biết
HCl, HNO3, AgNO3, KCl, KOH
Dung Cu;
HCl không có hiện tượng
HNO3 có khí bay ra
AgNO3 có kết tủa của bạc.
Lấy AgNO3 đưa vào 2 lọ còn lại, lọ nào kết tủa là KCl

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu