Đề Tham Khảo Tuyển Sinh Lớp 10 - Lê LợiĐề 1.   Trường THCS LÊ LỢI                Năm Học 2013 – 2014

ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10

Câu 1 (1,5 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau :

a)   

b)   

c)   

Câu 2 (1,5 điểm)

      a)  Thu gọn các biểu thức sau :

               

      b)  Tính giá trị của biểu thức :

                                                                                                                                                       

 Câu 3 (1,5 điểm)

       Trong cùng một mặt phẳng tọa độ cho Parabol (P): y =  và đường thẳng  (D) :

a)  Vẽ (P) và (D) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy

b)  Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán

Câu 4 (1,5 điểm)

       Cho phương trình 

      a)  Tìm m để phương trình trên có hai ngiệm  x1 , x2 thỏa x12+x22=10.

      b)  Tính m để biểu thức:    đạt giá trị nhỏ nhất.     

Câu 5 (4 điểm)

Cho tam giác ABC (AB<AC) có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O), hai đường cao AD, CE cắt nhau tại H.

       a)  Chứng minh: Tứ giác ACDE và BEHD là các tứ giác nội tiếp được

       b)  Đường thẳng AD cắt (O) tại K khác A. Chứng minh HD = KD

       c)  Gọi M là trung điểm AC, N là trung điểm HB. Chứng minh MN vuông góc ED

       d)  Gọi P là điểm chính giữa cung nhỏ BC, đường thẳng AP cắt BH tại I và cắt CH tại J. Chứng minh tam giác HIJ là tam giác cân

---o0o---

Giải:

Bài 1:

a.    

Đá án: x=3,y=-1

b.    

Ta có: a=2, b=-2(1+)=-2-2, c=2

Ta thấy: a+b+c=2-2-2+2=0

Vậy phương trình có 2 nghiệm:

X1=1 và x1=c/a=2/2=/3

c.    

Đặt t=(x-2)2 0 khi đó phương trình trở thành:

t2+5t-14=0

=>t1=-7 (loại) , t2=2 (nhận)

Với t2=2 =>(x-2)2=2

Câu 2:

a.    

=>A=+

=

=+

=-1++1

=2

b.       

=

=

=

=

=

=

=

=

=(

=

=

=13-11=2

Câu 3:

a.     Tự vẽ hình nhé.

b.     Ta có phương rình hoành độ giao điểm:

Nhân 4 vào 2 vế ta được:

=x2=-2x+8

=>x2+2x-8=0

=>x1=-4 và x2=2

=>y1=4 và y2=1

Vậy ta có 2 giao điểm:

M(-4,4), N(2,1)

Câu 4:       Cho phương trình 

Ta có:

=m2-6m+9+m+1

=m2-5m+10

=m2-2.m.++10

=(m-)2+

Vậy phương trình đã cho luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.

Khi đó thep Vi-et ta có:

Theo yêu cầu đề bài:

x12+x22=10

=>x12+2x1x2+x22-2x1x2=10

=>(x1+x2)2-2x1x2=10

=>[2(m-3)]2-2(-m-1)=10

=>4(m-3)2+2m+2=10

=>4(m2-6m+9)+2m+2=10

=>4m2-24m+36+2m+2=10

=>4m2-22m+38-10=0

=>4m2-22m+28=0

=>m2=7/2 , m2=2

b.

     

=x12+2x1x2+x22-2x1x2-x1x2

=(x1+x2)2-3x1x2

=[2(m-3)]2-3(-m-1)

=4(m-3)2+3m+3

=4(m2-6m+9)+3m+3

=4m2-24m+36+3m+3

=4m2-21m+39

=(2m)2-2.2m.+

=(2m-)2+

M đạt giá trị nhỏ nhất khi: 2m-=0=>m=

Bài 5:

a.     Chứng minh ACDE và BHD nội tiếp:

Tứ giác ACDE nội tiếp vì có 2 góc vuông cùng nhìn cạnh AC.

Tứ giác BDHE nội tiếp ví có 2 góc vuông đối nhau (cộng lại bằng 180).

b.     Chứng minh HD=KD:

Xét tam giác HCK ta có:

 

ü (góc nội tiếp cùng chắn cung ED-đường tròn màu hồng ở trên)

ü (góc nội tiếp cùng chắn cung BK)

=>

Mà: CDHK (giả thuyết)

Suy ra tam giác HCK cân tại C (có đường cao vùa là đường phân giác)

Nên CD cũng là đường trung tuyến của tam giác HCK.

=>D là trung điểm của HK =>DH=DK.

c.     chứng minh MN vuông với DE.

Nếu nhìn hình này thì sẽ khó thấy, để ý lại 2 đường tròn câu a thì sẽ dể chứng minh hơn.

Giải như sau:

Tứ giác ACDE nội tiếp (chứng minh trên)

Mà tam giác AEC vuông tại C

Nên tam đường tròn ngoại tiếp tam giác AEC là trung điểm của AC.

Lại có: M là trung điểm cùa AC

Vậy: M là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác ACDE

=>ME=MD (vì nó là 2 bàn kính) (1)

Chứng minh tương tự, N cũng là tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác BDHE.

=>NE=ND (vì nó là 2 bán kính)  (2)

Từ (1) và (2) suy ra: MN là đường trung trực của DE.

=>MNDE

d.     chứng minh tam giác HIJ cân.

Để hình nhiều như vậy thì khó nhìn, nên Thầy giảm bớt những cạnh không cần thiết:

Ta có:

ü (tam giác AEJ vuông tại E)

=> (vì )    (1)

ü (tam giác AIR vuông tại R)

=> (vì –đối đỉnh)             (2)

ü (do P nằm giữa cung BC)                   (3)

Từ (1),(2),(3) suy ra:

Vậy: tam giác HIJ cân tại H (có 2 góc bằng nhau)

 
1 comment:

  1. ở đây hình hơi nhỏ, nếu mấy đứa muốn xem hình to hơn thì làm 1 trong 2 cách sau:
    cách 1: mở file hình mạc định, nhấp chuột vào file hình để xem dạng mạc định, vậy sẽ to hơn.
    cách 2: phóng To bằng trình duyệt: nhấn giữ nút Ctrl+rê con lăn của chuột.

    ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu