ÔN TẬP CHƯƠNG TỨ GIÁCÔN TẬP CHƯƠNG TỨ GIÁC

1/CÁC HÌNH:

 

CÁC HÌNH

ĐỊNH NGHĨA

TÍNH CHẤT

DẤU HIỆU NB

LƯU Ý

HÌNH THANG

TỨ GIÁC CÓ 2 CẠNH ĐỐI SONG SONG

-HT có 2 cạnh bên song song thì 2 cạnh bên bằng nhau,2 cạnh đáy bằng nhau

-HT có 2 cạnh đáy bằng nhau thì 2 cạnh bên song song và bằng nhau

TG có 2 cạnh đối song song là HT

HT có 1 góc vuông gọi là HT vuông

 

HÌNH THANG CÂN

HT có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau là HT cân

Trong HT cân:

-2 cạnh bên bằng nhau

-2 đường chéo bằng nhau

-HT có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau là HT cân

-Ht có 2 đường chéo bằng nhau là HT cân

HT cân có 1 trục đối xứng là đường thẳng nối trung điểm 2 đáy.

HÌNH BÌNH HÀNH

HBH là tứ giác có các cạnh đối song song

Trong HBH:

-các cạnh đối bằng nhau

-các góc đối bằng hau

-2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

-TG có các cạnh đối SS là HBH

-TG có các cạnh đối bằng nhau là HBH

--TG có 2 cạnh đối SS và BN là HBH

--TG có các góc đối bằng nhau là HBH

-TG có 2 đc cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là HBH

Giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng của HBH( tâm của HBH)

HÌNH CHŨ NHẬT

HCN là tứ giác có 4 góc vuông

HCN có các tính chất của HBH.

Ngòai ra 2 đường chéo của HCN bằng nhau va 2cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

-TG có 3 góc vuông là HCN

-HTC có 1góc vuông là HCN

-HBH có 1góc vuông là HCN

-HBH có 2 đc bằng nhau là HCN

-HCN có 2 trủc đx là 2 đường thẳng đi qua trung điểm các cạnh đối diện.

-HCN có 1 tâm đx là giao điểm 2 đc

-Áp dụng vào tam giác vuông(định lý thuận và đảo)

HÌNH THOI

HTHOI là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau

HTHOI có các tc của HBH .

Ngòai ra ,trong HTHOI:

-2 đường chéo vuông góc với nhau

-2 đường chéo là phân giác các góc của HTHOI.

-TG có 4 cạnh bằng nhau là HTHOI.

-HBH có 2 cạnh kề bằng nhau là HTHOI

-HBH có 2 đc vuông góc với nhau là HTHOI

-HBH có 1 đc là đường phân giác của 1 góc là HTHOI

HTHOI có 2 trục đx là 2 đc và 1 tâm đx là giao điểm 2 đc.

HÌNH VUÔNG

HV là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau

HV có các tc cụa HCN và HTHOI

Ngòai ra 2 đc của HV thì bằng nhau,vuông góc với nhau và là phân giác các góc của HV

-HCN có 2 cạnh kề bằng nhau là HV.

-HCN có 2 đc vuông góc với nhau là HV

-HCN có 1 đc là đường phân giác của 1 góc là HV

-HTHOI có 1 góc vuông là HV

-HTHOI có 2 đc bằng nhau là HV.

HV có 4 trục đx và 1 tâm đx

 

2/ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC:

-/Định lý 1:đường thẳng đi qua trung điểm cạnh thứ nhất của tam giác và ss với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba của tam giác

-/Đỉnh nghĩa: đường TB của tam giác là đọan thẳng nối trung điểm 2 cạnh của tam giác

-/TC: đường TB của tam giác thì ss và nửa cạnh thứ ba.

3/ ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA HT:

-/Định lý 3:đường thẳng đi qua trung điểm 1cạnh bên cua HT  và ss với 2 đáy  thì đi qua trung điểm cạnh bên thứ hai của HT.

-/Đỉnh nghĩa: đường TB của HT là đọan thẳng nối trung điểm 2 cạnh bên của HT

-/TC: đường TB của HT thì ss 2 đáy và bằng nửa tổng hai đáy.

4/ĐỐI XỨNG TÂM

5/ĐỐI XỨNG TRỤC.

6/TÍNH CHẤT CỦA CÁC ĐIỂM CÁCH ĐỀU 1 ĐƯỜNG THẲNG CHO TRỨƠC: các điểm cách đường thẳng xy một khỏang bằng h nằm trên hai đường thẳng ss với xy và cách xy một khỏang bằng h.

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu