PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ  PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ

Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố

* Có 2 cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố :
* Cách 1 : Phân tích theo hàng ngang
* Cách 2 : Chia theo cột dọc
Cả 2 cách trên đều cho cùng một kết quả

* Nhận xét : Dựa vào kết quả phân tích ra thừa số nguyên tố, ta biết được :
            - Số đó chia hết cho những số nguyên tố nào
            - Số lượng các ước ( dựa theo Công thức )
            - Tập hợp tất cả các ước của số đó

* Công thức : / 51 SGK – Có thể em chưa biết ???
                        CÁCH XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÁC ƯỚC CỦA MỘT SỐ
            Phân tích số tự nhiên m ( m > 1 ) ra tích các thừa số nguyên tố
            Nếu                 m  =  a x . b y . c z
                        Có       ( x + 1 ) . ( y + 1 ) . ( z + 1 )  ước
 * Các em hãy khám phá và chứng minh Công thức trên nhé !
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu