ÔN TẬP KIỂM TRA SỐ HỌC 6 – CHƯƠNG I

Đề A
 
LUYỆN TẬP THÊM
ÔN TẬP KIỂM TRA SỐ HỌC 6 – CHƯƠNG I
Bài 1 : Cho a = 45 ; b = 60 ; c = 75
            a/ Tìm ƯCLN ( a ; b ; c ) ; BCNN ( a ; b )
            b/ Tìm các số tự nhiên x biết a chia hết cho x và 3< x < 17
Bài 2 : Thưc hiện phép tính rồi phân tích ra thừa số nguyên tố :
            a/ 5.23 + 32 . 23 + 113
            b/ 43 . 45 – 43.43 + 122
Bài 3 : Tìm số tự nhiên n biết rằng khi chia 144 và 82 cho  n  được số dư lần lượt là 9 và 6
Bài 4 : Bạn Nam có một tấm bìa HCN chiều rộng 45cm chiều dài 105cm, bạn Nam muốn cắt tấm bìa thành những hình vuông bằng nhau ( số HV được cắt hết ).
            a/ Độ dài cạnh HV có thể là bao nhiêu ?
            b/ Diện tích HV là x ( cm2 ) , tìm x biết 20 < x < 50
Bài 5 : Số HS khối 6 trong khoảng từ 300 đến 400. Khi xếp hàng 8 ;10 ; 12 ; 15 đều dư 3 HS. Tính số HS khối 6
Bài 6 : Tìm số tự nhiên x biết 12 chia hết cho x + 1
Bài 7 : Tìm số tự nhiên n để biểu thức  n2 – 7 là số nguyên tố chẵn
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu