TỔNG BA GÓC TRONG TAM GIÁC§1.TỔNG BA GÓC TRONG TAM GIÁC

 

I.                  Kiến thức cần thiết

Ôn lại khái niệm về tam giác, 2 góc kề bù, tính chất của hai đường thẳng song song.

II.            Kiến thức trọng tm:

-HS nắm được định lí về tổng ba góc của một tam giác, định nghĩa và tính chất về góc của tam giác vuông, định nghĩa và tính chất góc ngoài của tam giác.

- Biết vận dụng định nghĩa, định lý trong bài để tính số đo góc của tam giác, giải một số bài tập.

      III. Nội dung ghi chp:

1)  Tổng ba góc của một tam giác

            Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800

 

Chứng minh:

2.Áp dụng vào tam giác vuông

                      a) Định nghĩa:

                      Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông.

 

 

 

 

 

 


Tam giác ABC vuông tại A:

+ AB, AC: các cạnh góc vuông

+ BC: cạnh huyền

 

b) Định lí:

 

 

                                                                                     

ABC,

 

3) Góc ngoài của tam giác.

        a) Định nghĩa:

Góc ngoài của một tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác ấy.

Trong DABC:

+: các góc ngoài

+ :  là các góc trong.

 

 

            b) Định lí:

Mỗi góc ngoài của một tam  giác bằng tổng của hai góc trong không kề với nó.

 

            c) Nhận xét:

Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó.

Ví dụ:

IV.Bi tập rn luyện:

 

Bài tập dành cho HS trung bình: 6; 7; 8 trang 108; 109 SGK

 

Bài tập dành cho HS khá giỏi:

Bi 1: 6; 7; 8 trang 108; 109 SGK

Bi 2: Cho tam giác ABC. D là điểm trên cạnh BC, E là điểm trên đoạn thẳng AD.

a)     So sánh v

b)     So sánh v

Bi 3: Cho tam gic ABC cĩ . Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ờ I. Các tia phân giác của các góc ngoài đỉnh B và C cắt nhau ờ K. Tia tia phân giác của góc B cắt tia phân giác của  góc ngoài đỉnh C ở E. Tính số đo các góc  theo .

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu