Đề thi HKII môn sử lớp 12SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT

 

 


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: LỊCH SỬ 12. NĂM HỌC 2010-2011

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

 


Câu 1: (4 điểm)

Đảng ta đã căn cứ vào những điều kiện thời cơ như thế nào để đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam? Tại sao Bộ Chính trị quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975? Trình bày khái quát diễn biến và ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên.

Câu 2:  (2 điểm)

Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI (1976) đã quyết định những vấn đề gì? Phân tích ý nghĩa của kì họp.

Câu 3:  (4 điểm)

Đường lối đổi mới của Đảng được tiến hành trong hoàn cảnh lịch sử nào? Trình bày những thành tựu và hạn chế trong bước đầu thực hiện đường lối đổi mới của đất nước ta (1986-1990).

---------HẾT---------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu