Câu 10 - Toán Cao Cấp 1 - Trần Thanh Bình - Đại Học Sài Gòn10. CMR hàm số

Có đạo hàm trên R

 

 .

  =0

Vậy hàm số có đạo hàm trên R

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu