Bài tập toán lớp 9cho tam giác ABC có các đường trung tuyến AD, BE, CF gọi S' là diện tích tam giác tạo bởi 3 cạnh bằng AD, BE, CF . Chứng minh S'=3/4S
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu