Giải Tích 2 SGU      TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                               KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

       KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG                           HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2011 - 2012

ĐỀ THI HỌC PHẦN: GIẢI TÍCH 2. ĐỀ SỐ: 01.

DÀNH CHO LỚP: CCT1111.

THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút (không kể thời gian phát đề).

Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1: (2 điểm)

            Xét sự hội tụ, phân kì của các tích phân sau

            a)  ;                                                b)  .

Câu 2: (2 điểm)

      Tính độ dài cung tròn cho bởi: , .

Câu 3: (3 điểm)

      Các chuỗi số sau hội tụ hay phân kì

            a)  ;

            b)  ;            

            c)  .

Câu 4: (3điểm)

            Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm sau

                                                .

.....................................................................................................................................................................

HẾT

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu