Tìm Tên Kim LoạiĐốt cháy hoàn toàn 1 dây kim loại trong binh khí quyển CO2 thu được một oxit có khối lượng 16g. Cũng kim loại trên cho tác dụng hết với dd H2SO4 ta thu được 2,24 lit khí duy nhất bay ra(đktc). Xác đinh kim loại trên.
Giải:
xKl+                 CO2àKlxOy.+C
0,1a/b………………….0,1.a/xb
aKl+                 bH2SO4 àKla(SO4)b+bH2.
0,1.a/b………….0,1……………………0,1
ta có:
0,1a/xb(M.x+16.y)=16
=>M+16y/x=160b/a
Nếu kim loại hóa trị 1 thì a=2 , b=1 , y=1 và x=2  biểu thức trên ko dung.
Nếu kim loại hóa trị 2 thì a=b=1 khi đó ta có: M+16y/x=160
=>y=(160x+Mx)/16
Để y nguyên thì Mx/16 phải nguyên, nên ta có M=56 và x=2

Vây Kl là Fe.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu