Tìm tên nguyên tố - bài tập bảng tuần hoàn lớp 10Nguyên tố R à phi kim thuộc chu kỳ 3.R tạo bởi công thức hidro và oxit cao nhất là R2O5 .nguyên tố R tạo với kim loại M cho hợp chất có công thức M3R2 trong đó R chiếm 24.12% .xác định R và M
R2O5 là oxit cao nhất => R có thể nhường tối đa 5e => R có 5 e ngoài cùng => R thuộc nhóm V
Vậy R là Photpho.
M3R2
Tới đây ta áp dụng công thức phần tram của R nữa là xong
Thế số vào bắm máy là xong. Tự tính nhé.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu