Đề kiểm tra môn toán lớp 8 Lần 1 -HKII - Trần Quốc ToảnĐề 1

Bài 1: (5 điểm) Giải các phương trình sau:

a.     2x(x+1)=2x2-5                (1,5 điểm)

b.                   (1,5 điểm)

 

c.      x3-3x2+4x-12=0              (1 điểm)

d.   

 

Bài 2: (4 điểm)

a.     (2 điểm) Một hình chử nhật có chiều rộng kém chiều dài 3cm và chu vi bằng 42cm. Tìm chiều dài, chiều rộng và diện tích hình chử nhật.

b.    (2 điểm) Một xe máy đi từ TPHCM đến Vũng Tàu với vận tốc 45km/h, lúc về với vận tốc 40km/h. Thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tình quảng đường từ TPHCM đến Vũng Tàu.

Bài 3: (1 điểm) Giải phương trình sau:

 

 

……Hết…..

Đề này tương đối dể nên T chỉ giải bài 3 thôi (câu này hay). Và trước khi giải T sorry Như nhé, máy T mới cài Microsoft Office tối hôm qua nên hôm nay mới giải bài cho em được.

Giải:

Đặt x = 2/y thay vào pt rút gọn ta có: 

<=> (y+1)2+y2-3y2(y+1)2=0

<=> y2+2y+1+y2-3y2(y+1)2=0

<=> 2y2+2y+1-3y2(y+1)2=0

<=> 2y(y+1)+1-3[y(y+10]2=0

<=> -3[y(y+1)]2+2y(y+1)+1=0

<=> 3[y(y + 1)]² - 2y(y + 1) - 1 = 0  (đổi dấu lại cho dể tính)
Lại đặt t = y(y + 1) thay vào phương trình, ta có: 
3t² - 2t - 1 = 0 
<=> 3t² - 3t + t - 1 = 0 
<=> (3t + 1)(t - 1) = 0 

ü  với t = <=> y² + y = <=> (y + )² + = 0 vô nghiệm 

 

ü  với  t = 1 <=> y² + y = 1 <=> (y + )² = <=> y + = ±

 

Kết Luận : Phương trình có 2 nghiệm x = 1 ± √5

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu