Hướng dẫn giải bài Hóa Học của bạn "Luong pham thi"Cho 18,4gam hỗn hợp Fe và KL hóa trị II X vào dd HCl thu đc 2,24 lít H2(đktc) còn m gam bột không tan lấy số bột đó nung trong oxi dư đc oxit dùng hết 2,24 lít O2(đktc).Xác định X

Hóa học yêu cầu đề phải rất chuẩn, chi cần thiếu 1 chử thôi thì mọi thứ sẽ thai đổi hoàn toàn. Với đề của em thì dd HCl dư và HCl không có chử dư là một vấn đề rất lớn.

v Nếu HCl dư: thì Fe tan hoàn toàn trong dd HCl:

Fe+2HCl ---> FeCl2+H2.

0,1……………………….0,1

Khối lượng của Fe là: 0,1.56=5,6

Vậy bột còn lại sau phản ứng là kim loại X có khối lượng là:

m=18,4-5,6=12.8 g.

khi phản ứng với oxi ta có phương trình:

2X        +        O2--->                   2XO

0,2……………..0,1

Vậy nguyên tử khối của X là: MX= m:=12,8:0.2=64.

v Nếu HCl không dư thì bài toán trở nên rất là phức tập, em xem lại đề nhé. Nếu thật sự đây là bài toán HCl không dư thì comment phía dưới để T suy nghĩ và giải tiếp.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu