Hướng dẫn giải Hình Học cho bạn đọc giấu tênCho tam giác ABC cân tại A có các đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Biết AC = 10 và BC = 12, tính HD, HA, HB, HE

Giải:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Giải:

Theo tính chất tam giác cân thì D là trung điểm BC nên BD=CD=6

Áp dụng Pitago vào tam giác vuông ABD ta được:

AD2=AB2-BD2=102-62=64 =>AD=8

ở đây do em không nói học lớp mấy nên T sẽ giải theo 2 cách:

ü Cách 1: dành cho Học Sinh lớp 8.

Lớp 8 thì ta dùng tam giác đồng dạng:

Xét 2 tam giác vuông  ABD và BDH:

Ta có:

v (tam giác AHF vuông tai F)

v (Tam giác ABD vuông tại D)

Mà:   (đối đỉnh)

Suy ra:

Vậy: ABD BHD

=>BH=10.6/8=7.5, HD=6.6/8=4.5

=>HA=AD-HD=8-4,5=3,5

Dể dàng chứng minh được: BHDAHE

ü Cách 2: dung cho học sinh lớp 9:

ở lớp 9 thì e vẫn có thể dung cách của lớp 8 như trên, hoạc dung cách của lớp 9 là "Lượng giác" tức là dùng sin, cos, tan, cot

ở đây T chỉ hướng dẫn cách làm chứ ko gaii3 chi tiết.

đầu tiên tính AD, tiếp theo là tính HD, sau đó tính HA rồi tính các cạnh còn lại. Cố gắng lên nhé. Chúc em thành công.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu