Giải bài Hóa Học rất hay của bạn đọc "Hanh Nguyen"thầy giải dùm em bài này với ạ
1.Cho 24,9 gam hỗn hợp gồm BaO và một kim loại A(có hóa trị không đổi)vào 79,2 ml nước,khuấy đều thu được dd Y và một chất rắn không tan.Thêm tiếp dd H2SO4 1M(d=1,84g/ml)vào cho đến khi không còn khí thoát ra nữa thì dùng vừa hết 500ml đồng thời thu được dd muối B có nồng độ 4,8%
a.Xác định tên kim loại A
b.Tính % dd Y

giải:

a.     T công nhận bài này rất hay, và cách mà T giải nó cũng là luôn.

Ta thấy A không tan trong nước, nên nó không thể nào là kim loại 1A, và cũng không thể là kim loại nhóm 1B vì 1B không phản ứng được với Axit H2SO4. Vậy A không thể có Hóa trị 1.

Và tương tự như vậy, A cũng không thể có Hóa trị 3.Vì các chất hóa trị 3 thường gặplà: Fe, Al, Cr, Bi, Sn.

+Fe và Cr có Hóa trị thay đổi không thỏa yêu cầu đề bài.

+Al là chất lưỡng tính nên khi cho hổn hợp vào trong nước thì nó đã phản ứng rồi.

+Bi thì không có thể tạo muối với H2SO4.

Các chất hóa trị 3 còn lại, và hóa trị 4 thì hoạc là chất phóng xạ hoặc là lưỡng tính hoặc là không có thể tạo muối sunfua được.

Kết luận A chỉ có thể Hóa Trị II (ở đây T dùng phương pháp này để giảm bớt việc áp dụng Toán Học và để giải, nếu ta không suy xét như vậy mà gải với hóa trị bất kì thì phép toán của mình khá phức tạp).

Ta có phương trình:

A+H2SO4--->ASO4 +H2 .

x…..x…………………….x

Ba(OH)2 +H2SO4 --->BaSO4 + H2O

y………………y

số mol H2SO4 là: n=1.0,5 =0,5 mol.

Ta có hệ phương trình:

Giải hệ trên ta được: x=0,4, y=0,1, M=24

Vậy A là Mg

b.    Khối lượng Ba(OH)2 là: m=0,4.171=68,4 g.

=>C%y=68,4.100/(24,9+79,2)=65,7%.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu