Hướng dẫn giải bài tập Hóa Học 11 rất hay của bạn "hà diêm"Cho 47 gam hỗn hợp hơi của hai rượu đi qua Al2O3 nung nóng (xúc tác) ta thu được hỗn hợp hơi A gồm ete, ôlêfin, rượu còn lại và hơi nước. Tách hơi nước khói hỗn hợp A ta được hỗn hợp khí B. Lấy nước tách ra ở trên cho tác dụng hết với Kali thu được 4,704 lít H2 (ở đktc). Lượng ôlêfin có trong B tác dụng vừa đủ với 1,35 lít dung dịch Br2 0,2 mol/l. Phần ete và rượu có trong B chiếm thể tích 16,128 lít ở 136,5oC và 1 atm.
1> Tính hiệu suất rượu bị loại nước thành ôlêfin, biết rằng hiệu suất đối với mỗi rượu như nhau và có số mol các ete bằng nhau.
2> Xác định CTPT các rượu.
Bài này làm thế nào ạ?

Giải:

a.

ta có phương trình:

CnH2n+1OH +CmH2m+1OH --->CnH2n+1-O-CmH2m+1 + H2O

x……………….x……………………x………………..x

CnH2n+1OH --->CnH2n +H2O

y…………………y….…y

CmH2m+1OH ---> CmH2m +H2O

z…………………z.………z

2K    +      2H2O--->2KOH  +      H2.

0.42………0,42……0,42………..0,21

CnH2n+Br2 ---> CnH2nBr2.

y……..y…………y

CmH2m+Br2 ---> CmH2mBr2

z………z………..z

số mol dd Br2 là:1,35.0.2=0,27 mol.

Vậy ta có hệ phương trình:

Lấy phương trình trên trừ cho phương trình dưới ta được:

X=0,15 mol.

Số mol hỗn hợp B là:

pV=nRT

Suy ra số mol Rượu trong hỗn hợp B là: 0,48-0,15=0,33 mol.

1.   Tổng số mol 2 rượu trong hỗn hợp ban dầu là:

no=x+x+y+z+0,33=0,15 +0,42+0,33=0,9 mol.

Số mol ôlêfin tạo ra là:n=y+z=0,27 mol.

Vậy hiệu xuất là:

2.   Phân tử khối trung bình của 2 rượu là:

Tới đây cần thêm diều kiện để tìm công thức của rượu em nhé. Em xem trong đề có "hai rượu liên tiếp" không nhé. Chứ đề vậy là thiếu dữ kiện rồi.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu