Hướng dẫn giải bài Hóa Học của bạn "phạm kiệt"Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là

Giải:

Hổn hợp khí Z là H2 dư và C2H6. Gọi x là số mol H2, y là số mol C2H2.

Ta có hệ:

Giải hệ trên ta được: x=0,01, y=0,01.

Vậy khối lượng bình Brom tăng là khối lượng của 0,06-0,01=0,05 mol C2H2 và 0,04-0,01=0,03 mol H2.

=> mtăng=0,05.26+0,03.2=1.36 g.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu