Hình Học - Thanh Thái NgôGọi G là trọng tâm của tam giác ABC, một đường thẳng qua G cắt hai cạnh AB, AC lần lượt tại M, N. Chứng minh AB/AM + AC/AN = 3

Gọi I,J,K lần lược là các trung điểm của AB, BC, AC. Vẽ GP//AC và GQ//AB.

Tam giác ACI có: GQ//AI

Tam giác AMN có: GQ//AM

Chia vế theo vế ta được:

Chứng minh tương tự ta có:

Suy ra:

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu