tìm GTLN và GTNN lớp 9Cho 7x^2+8xy+7y^2=10.tim GTNN va LN cua A=x^2+y^2?

Ta có:

7x2+8xy+7y2=10   (*)

=>4x2+8xy+4y2+3x2+3y2=10

=>4(x+y)2+3(x2+y2)=10

=>3(x2+y2)=10-4(x+y)2

=>

Vậy A lớn nhất khi (x+y)2=0=>x=-y

=>Amax=10/3

Theo cosi ta có:

A=x2+y22xy, và Amin khi x=y

Thay vào (*) ta được

7x2+8x2+7x2=10

=>22x2=10

=>x2=10/22

=>y2=10/22

=>Amin=10/22+10/22=10/11

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu