Hình Học lớp 9 Cơ bảncho tam giác ABC cân tại A( góc A nhọn). từ A kẻ 1 đường thẳng vuông góc với AB cắt BC tại D. đường tròn tâm O đường kính AD cắt BC tại H và AC tại E. 
1) cm: H là trung điểm của BC và HAbình=HC*HD 
2) cm: DH là phân giác của góc ADE=> tam giác AHE cân 
3)AB và DE kéo dài cắt nhau tại M. cm: tứ giác BHEM nội tiép 
4)cho tam giác ABC la tam giác đều có cạnh là a. tính các cạnh và đường chéo của tứ giác ADEH theo a 
giải:
a.Ta có gốc AHD=90 độ, do chắn nửa đường tròn.
Mà tam giác ABC cân tại A
Suy ra: AH là đường trung tuyến của tam giác ABC
=>H là trung điểm của BC=>BH=CH
Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABD ta có:
AH2=BH.HD=>AH2=CH.HD
b.trong tam giác vuông ABD ta có:
 (1)
Trong tam giác vuông CDE ta có:
Mà: (tam giác ABC cân tại A),  (đối đỉnh)
Suy ra: 
 (2)
Từ (1) và (2) suy ta:
=>DH là phân giác gốc ADE.
Thầy phải đi làm rồi, còn lại 2 câu tự giải nha.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu