Giải Hệ Phương TrìnhHelppp! Giải hệ phương trình x + 2xy/căn bậc 3 (x^2-2x+9) = x^2 +y và y + 2xy/căn bậc 3 (y^2-2y+9) = y^2 +x?

Giải:

image001 

Ta thấy rằng nếu thay x=y thì phương trình 2 trở thành phương trình 1, do đó nếu (x0,y0) là nghiệm thì (y0,x0) cũng là nghiệm của hệ (*)

Lấy pt 1 trừ phương trình 2 ta được:

x-y+image002-image003=x2-y2+y-x

<=>image002-image003=x2-2x+9-(y2-2y+9)

Đặt u= x2-2x+9, v= y2-2y+9, do (*) suy ra u=v

Khi đó ta có hệ:

image004<=>2xy.image005<=>x=0,y=0

Vậy x=0,y=0 là nghiệm của hệ
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu