Đề kiểm tra HK1 - VẬT LÝ 10 - Trường Trung Học Thực Hành Sài GònTrường Trung Học Thực Hành Sài Gòn            Đề kiểm tra HK1 năm học 2013 -2014

                                                                                                Môn: VẬT LÝ khối: 10

                                                                                                Thời gian: 45 phút

 

Câu 1 : ( 1,5 điểm )

Phát biểu qui tắc tìm hợp lực của hai lực song song cùng chiều, vẽ hình , công thức.

Câu 2 : ( 1,5 điểm )

Một lò so nhẹ, một đầu cố định, một đầu treo một vật khối lượng 400g làm lò xo dãn ra 2cm. Muốn lò xo dãn 5cm so với lúc chưa treo vật thì phải treo thêm một vật khối lượng bao nhiêu gam? Lấy g = 10 m/s2.

Câu 3: ( 1,5 điểm )

Một vật khi ở trên mặt đất có trọng lượng 360N, khi đưa lên cao thì trọng lượng đo được 40N. Hãy xác định vị trí vật so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là 6400 km.

Câu 4 : ( 1,5 điểm )

Một vật có  khối lượng m  được đặt nằm yên trên một tấm ván. Khi nâng tấm ván đến vị trí hợp với phương ngang một góc 28o thì vật trượt đều xuống. Hãy xác định hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng tấm ván.

Câu 5 :  ( 4 điểm )

Một ô tô có khối lượng 1,2 tấn nằm trên một đường thẳng nằm ngang.

            a. Xe bắt đầu khởi hành chuyển động nhanh dần đều với lực kéo của động cơ là 3000N, sau khi đi được quãng đường 100 m  xe có tốc độ 72 km/h. Vẽ hình biểu diễn các lực tác dụng vào ô tô và tính độ lớn lực ma sát. Lấy g = 10 m/s2

            b. Xe tiếp tục chuyển động, khi thấy trước mặt có vật chướng ngại, tài xế tắt máy hãm phanh làm xe trượt đi 1m trong 0,25s thì dừng lại. Xác định độ lớn lực hãm.

- Hết -

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu