ĐỀ THI HỌC KÌ I - Môn: LÝ – KHỐI 10 – CƠ BẢNĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014

Môn: LÝ – KHỐI 10 – CƠ BẢN

Thời gian: 45 phút

 

Câu 1 (1,5đ)  Định nghĩa chuyển động tròn đều. "Trong các chuyển động tròn đều có cùng chu kỳ thì chuyển động nào có bán kính nhỏ hơn sẽ có tốc độ góc nhỏ hơn", nói như vậy đúng hay sai? Giải thích

Câu 2 (1,5đ)   Phát biểu và viết biểu thức của định luật II Newton.

Câu 3 (2,0đ)  Nêu phương, chiều và độ lớn của lực ma sát trượt. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc các yếu tố nào?

Câu 4 (2,0đ)  Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h. Cho

a.      Tính quãng đường và vận tốc vật đạt được sau 2 giây đầu.

b.      Trong 2 giây cuối, vật đi được 40m. Tính độ cao thả vật.   

Câu 5 (3,0đ) 

           Một vật có khối lượng 20kg chuyển động trên đường nằm ngang đi qua hai điểm A và B cách nhau 50m nhờ một lực kéo  theo phương song song với mặt ngang. Tại A vật có vận tốc 36 km/h và ti B có vận tốc 54 km/h. Hệ số ma sát giữa vật và mặt đường là  = 0,15 và không đổi trong suốt quá trình chuyển động. Lấy g = 10m/s2

a) Tìm gia tốc của vật ?

b) Tính độ lớn của lực kéo tác dụng lên vật?

c) Giả sử ngay khi tới B lực kéo  ngừng tác dụng, tính quãng đường mà vật đi được trong hai giây cuối trước khi dừng hẳn?

            

 

 

 

-----------------HẾT--------------

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu